Radicale ver­nieuwing jeugdzorg | activiteiten 2021

Het jaar 2021 hebben we benut om de basis te leggen voor de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg. Onderstaand lees je meer over onze activiteiten in 2021. Bekijk een beknopt overzicht via loc.nl/2021

Inventarisatie en gesprekken (onder andere met stakeholders)

In 2021 hebben we met allerlei mensen in de jeugdhulpverlening gesproken. Zoals jongeren, ouders, hulpverleners, gemeenten, overheden en samenwerkingsverbanden. Deze gesprekken maakten duidelijk dat dat het echt anders moet. Er zijn veel mensen en samenwerkingsverbanden, die willen veranderen. Maar in de praktijk blijkt dat lastig te zijn door het grote aantal betrokken instanties bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders.

Analyse

Op basis van alle gevoerde gesprekken hebben we een analyse gemaakt wat er anders moet bij ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Daar kwamen de volgende zes punten uit (in verkorte versie):

  1. Er is onvoldoende ruimte om kind te zijn
  2. Afwijken mag niet
  3. Beslissingen van hulpverlener gebeurt over hoofden van gezinnen heen
  4. Weinig aandacht voor de toekomst van jongeren
  5. Symptoombestrijding in plaats van oorzaken oplossen
  6. Hulpverleners moeten protocollen en regels volgen

Landelijke bijeenkomst

Op 11 november hebben we in het kader van de Week van de Radicale vernieuwing deze analyse besproken met allerlei betrokkenen uit de jeugdzorg. De analyse bleek herkenbaar te zijn. Deze bijeenkomst leverde veel informatie op over waar we moeten starten om tot verandering te komen. We hebben via beeld en een schriftelijk verslag de uitkomsten van de dag breed verspreid. We hebben geïnventariseerd bij de aanwezigen of zij ook een rol willen spelen in de verdere opbouw van de beweging.

Selectie

We zijn in de loop van 2021 tot de conclusie gekomen dat het niet helpend is om ons alleen te focussen op jeugdzorgorganisaties. Dit concluderen we omdat uit de analyse blijkt dat door een andere kijk op opgroeien en ontwikkeling, en het maken van passend beleid, veel jongeren niet in de jeugdzorg terecht hoeven te komen. We zijn daarom gestart met het benaderen van gemeenten, burgerinitiatieven en samenwerkingsverbanden. En uiteraard ook jeugdzorgorganisaties. We hebben met hen gesproken over mogelijke deelname aan een vernieuwingsbeweging. Deze activiteit is volgens het projectplan uitgevoerd.

Afstemming

Tussentijds hebben we periodiek contact onderhouden met het ministerie van VWS over de voortgang. En bespreken wat er nodig is om een volgende stap te maken.

Communicatie

Het is van belang dat we steeds communiceren over de voortgang van de opstart van de beweging. We hebben daartoe een aparte website en nieuwsbrief gemaakt. Ook werken we met diverse social media.

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese