Aan de slag met alter­natieven jeugdzorg | Wat als… (vervolg)

 • 20 juni 2023
 • 10:00 - 12:00
 • Utrecht & online

De dagen in januari, februari, maart en mei waren vruchtbare dagen: we hebben een eerste inventarisatie gemaakt van wat er nodig is voor fundamenteel andere vormen van jeugdbescherming en zorg voor kinderen, jongeren en ouders. Meer daarover lees je hier. Bij deze de aankondiging dat 20 juni de eerstvolgende bijeenkomst gepland is om hier verder mee aan de slag te gaan.

In onderstaande eerdere bericht kun je meer lezen over de aanleiding en het doel van deze bijeenkomsten.
Over eerste resultaten lees je hier.

Wil je meedenken of meedoen? 

 • Neem contact met ons op, via rvjeugdzorg@loc.nl of bel: 030 284 3200.
 • Vertel ook hoe het volgens jou fundamenteel anders kan en hoe dat beter werkt. Dat kan ook onder het bericht op deze pagina op dit platform, waar mensen ideeën uitwisselen.

Onderstaande bericht is gepubliceerd op 24 november 2022

Deze week debatteert de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over toekomstplannen voor de jeugdzorg. Tot teleurstelling van velen, blijven echt structurele oplossingen nog achterwege. Ook komt het kabinet niet met een crisisaanpak voor de jeugdbescherming. We vinden dat het kabinet de jeugdzorg fundamenteel anders moet organiseren. Het eerste dat moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. In plaats van dat instanties en professionals over hun hoofden heen besluiten nemen. Daarom organiseerden we een actiedag, en die krijgt 19 januari een vervolg.

Het kabinet kreeg op 15 september 6 weken de tijd om met een plan te komen dat kwetsbare kinderen direct helpt. We zijn meer dan twee maanden verder. Hoe kan het dat een crisisaanpak uitblijft? LOC Waardevolle zorg (ondersteuner van Radicale vernieuwing jeugdzorg) kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus op kostenbeheersing, regels en systemen. Met input uit onze vernieuwingsbeweging schreef LOC dit jaar verschillende brieven aan de Tweede Kamer. 

Het eerste wat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten. 

Oplossingen van kinderen, jongeren en ouders

Daarom willen we vanuit Radicale vernieuwing jeugdzorg samen met jongeren, (groot)ouders – en hulpverleners – bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals kinderen, jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. In oktober organiseerden we een eerste actiedag voor de jeugdbescherming.

Daar komt naar voren dat er heel veel praktisch anders kan in de jeugdbescherming. Vooral door kinderen en ouders serieus te nemen en mee te laten bepalen hoe het beter kan. Maar ouders, cliëntenraadsleden en ervaringsdeskundigen geven vooral aan: in de jeugdbescherming is nu geen aandacht voor de oorzaken die maken dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig in de knel komt. En dat we dus de ondersteuning van jeugd fundamenteel anders moeten organiseren. Dan hoeven veel kinderen helemaal niet in de jeugdzorg terecht te komen.

Wat als…

Deelnemers besluiten krachten te bundelen en te gaan werken aan onderbouwde alternatieven onder de noemer ‘Wat als…’. Bijvoorbeeld:

 • Wat als… we de oorzaken die maken dat kinderen nu met jeugdbescherming in aanraking komen in beeld brengen en daadwerkelijk adresseren?
  Dat wordt nu vaak niet gedaan. Gevolg: onnodige symptoombestrijding die vaak contraproductief uitpakt en kinderen en gezinnen beschadigt.
 • Wat als… we een samenleving creëren waarin het voor ouders normaal is dat ze om hulp kunnen vragen als het thuis niet goed gaat? 
  Nu zijn ouders bang dat dan hun kinderen bij hen weggehaald worden, waardoor ze dat niet doen en thuissituaties onnodig uit de hand kunnen lopen.
 • Wat als… we een samenleving creëren waarin kinderen gewoon kind mogen zijn? 
  Nu moéten kinderen van alles (niet alleen in de jeugdzorg). Als ze afwijken van onrealistische normen krijgen ze snel een stempel, hulp en medicijnen. Kinderen kunnen zo niet gezond opgroeien.

Bij alle betrokkenen bij jeugdbescherming zijn er vaak goede ideeën. Maar er moet veel meer ruimte gecreëerd worden om daar dag in dag uit werk van te maken. Dat dat kan, gaven ook professionals, studenten en jongeren aan tijdens onze inspiratiedag tijdens de Week van de Radicale vernieuwing.

Wil je meedenken of meedoen? 

 • Neem contact met ons op, via rvjeugdzorg@loc.nl of bel: 030 284 3200.
 • Vertel ook hoe het volgens jou fundamenteel anders kan en hoe dat beter werkt. Dat kan ook onder het bericht op deze pagina op dit platform, waar mensen ideeën uitwisselen.

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese