Feitenon­der­zoek bij uit­huisplaat­sin­gen | Input voor Tweede Kamer

Geplaatst op 30 augustus 2022

Begin deze zomer publiceerde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een rapport over de kwaliteit van feitenonderzoek bij 45 gedwongen uithuisplaatsingen. Daarbij concludeerde de inspectie dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De inspectie adviseerde om ouders en kinderen beter te betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. Op 1 september gaat de vaste commissie van Justitie en Veiligheid verder met dit onderwerp. LOC Waardevolle zorg, ondersteuner van de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg, voorziet hen daarbij via een brief van input. Ook signalen uit de vernieuwingsbeweging zijn daarin meegenomen.

Brief LOC aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid

In een eerdere brief aan de vaste commissie van Volksgezondheid, welzijn en sport, riep LOC mede op basis van signalen uit onze beweging al op tot structurele oplossingen.

In de brief aan de vaste commissie van Justitie en Veiligheid benadrukt LOC nog eens de noodzaak voor structurele oplossingen: stop met de focus op geld en budget(beperkingen). Dit leidt tot symptoombestrijding. Richt de aandacht allereerst op inhoudelijke oplossingen die leiden tot kwalitatief betere jeugdzorg, voordat financiën een rol gaan spelen. LOC vraagt daarvoor om zeggenschap te vergroten, te starten bij de kinderen, jongeren en ouders zelf, en werk te maken van de rechtspositie van betrokkenen. LOC geeft daar, op basis van inbreng vanuit cliëntenraden, jongeren en ouders, verschillende concrete handvatten voor.

Meer weten

  • Lees hier de brief.
  • Lees hier informatie voor cliëntenraden en hun rol, en vervolgacties van LOC.
  • Binnen de beweging Radicale vernieuwing zijn we ook structureel in gesprek met de inspectie en ministeries. Over wat de vernieuwing betekent voor ieders rol. VWS ondersteunt Radicale vernieuwing jeugdzorg ook financieel.
  • Maak kennis met Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger voor LOC: in dit blog op ons platform stelt zij zich voor.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese