Daisy Petrona

Over mij

Over mij privé ; Ooit kind van de Staat. In de jeugdzorg ontwaakte een strijder in mij en die zal pas stoppen als kinderrechten leidend zijn in de sector, met name het gedwongen kader. Uitvluchten als, ja maar complex en ja maar het is eenzijdig en ja maar…. zijn in mijn beleving zeer te kort doend aan o.a. rapport de Winter en de vele andere onderzoeken die hebben aangetoond dat jeugdzorg geen hemel is. En van vele kinderen de toekomst een minder goede toekomst (heeft) maakt.
Als voorzitter van stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd; Dus schouders er onder en alles op alles zetten om te zorgen dat er geen nieuw onderzoek meer hoeft te komen om wederom aan te tonen, hoe niet goed het gaat in de jeugdhulp.

Wat ik wil halen uit dit netwerk

Op zoek naar mensen die het echt snappen, die de urgentie echt voelen

Ik wil ook iets brengen, namelijk

de mededeling dat er sinds kort een belangen behartigingsorganisatie bestaat, voor de belangen van de lotgenoten van rapport de Winter, maar vooral voor de behartiging van de belangen van de kinderen van nu en de toekomst in de jeugdhulp .

Organisatie

https://jvb2021.nl/

Locatie in het land waar jouw/​de activiteiten van de organisatie vooral plaatsvin­den

Nederland

Omschrij­ving van de organisatie-ac­tiviteiten en wat ik doe

We gaan zoveel mogelijk praten met de kinderen en jongeren zelf, met lotgenoten en met lotgenotengroepen, zoals de Stichting voor Ons, Stichting NMGJ en Stichting Be4You2.
We gaan overleggen met iedereen die met ons wil praten en mee wil helpen om de Jeugdhulp zo te veranderen dat kinderen en jongeren daar veilig en met voldoende individuele aandacht kunnen opgroeien. We gaan overleggen met de Ministeries, met brancheorganisaties, met Tweede Kamerleden, met onderzoekers van universiteiten.
We gaan samenwerken met andere stichtingen en groepen mensen die hetzelfde willen als wij om gezamenlijk zo sterk mogelijk te staan om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.
We gaan voorlichting geven over hoe het nu is in de Jeugdhulp en over hoe het moet veranderen.
We willen dat iedereen in de Jeugdhulp en in alle Jeugdhulp instellingen zich houden aan de Jeugdwet en aan de Internationale Rechten van het Kind. Elk kind, elke jongere heeft recht op een veilige plek om te wonen, een plek zonder geweld, heeft recht op een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling. (zie: Wat verstaan we onder ‘Geweld in de Jeugdhulp’)
We willen dat het huidige geweld, zoals repressie en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen in de Jeugdhulp stopt en toekomstig geweld wordt voorkomen.
We willen dat een nieuwe Jeugdwet daadwerkelijke garanties en waarborgen schept in haar bepalingen m.b.t. de veiligheid voor de kinderen en jongeren die vallen onder de Jeugdhulp, dat door die bepalingen het geweld daadwerkelijk stopt en voorkomen wordt.
We willen dat de lotgenoten meer erkenning krijgen voor wat hun is overkomen, dat de financiële compensatieregeling wordt verhoogd en andere regelingen mogelijk worden, dat de hulpverlening- en contactmogelijkheden voor hun worden verbeterd.
We willen dat het klachtrecht en de algemene rechtspositie voor kinderen en jongeren in de hele keten van de Jeugdhulp en voor de kinderen en jongeren in de Jeugd Justitiële Instellingen moeten worden versterkt.
We willen dat hulpverleners en professionals in de Jeugdhulp instellingen hun werk kunnen doen overeenkomstig met de Jeugdwet en de Internationale Rechten van het Kind waarin is bepaald dat kinderen en jongeren recht hebben op een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling.
We willen dat ouders met hun zorgen over hun kind dat verblijft in een Jeugdhulpinstelling of valt onder een Jeugdhulpvoorziening worden gehoord en serieus worden genomen, mits de zorgen het belang dienen van hun kind en een onbedreigd leven en een onbedreigde ontwikkeling van het kind niet schaden.

We zijn onderdeel van ‘De beweging van 0’:
– 0 gebruik van vrijheid beperkende maatregelen, zoals isoleercellen en separatieruimten in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 suïcides in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 grote instellingen met leefgroepen, zoals de residentiële Jeugdzorg Plus instellingen
– 0 vormen van geweld, van repressie in de Jeugdhulpinstellingen
– 0 uithuisplaatsingen

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese