Ver­kiezingsop­roep jongeren via pod­castserie

Geplaatst op 14 februari 2022

LOC Waardevolle zorg (initiatiefnemer van de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg) ondersteunt jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad, bij het maken en verspreiden van een serie podcasts. Daarmee willen de jongeren iedereen aanmoedigen om bij de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen op partijen die plannen hebben om jeugdhulp mogelijk te blijven maken voor jongeren die achttien worden. In de praktijk is het namelijk regelmatig zo dat die hulp dan abrupt gestopt wordt.

Net als mensen binnen de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg, wil LOC Waardevolle zorg dat beslissingen voor jeugdhulp altijd genomen worden mét de mensen om wie het gaat. Dat is waar de jongeren met hun serie podcasts ook voor pleiten: mét degenen die hulp nodig hebben kijken hoe zij de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. En dan wel zo, dat het jongeren ondersteunt om hun leven te leiden op een manier die aansluit bij wat zij zelf belangrijk vinden.

Daarom moet de focus van de hulp zijn: het leven van degene die hulp nodig heeft. Ook als die achttien wordt. Nu ligt de focus vaak nog op kunstmatige grenzen: een leeftijdsgrens, economische grenzen of andere belangen. En dat heeft ingrijpende gevolgen op de levens van mensen. Als je achttien wordt en je houdt behoefte aan jeugdhulp, dan moet die er gewoon komen. Dat is in ieders belang. Daarom delen we graag onderstaande podcastserie en bericht van de jongeren en LOC.


volwassen in één nacht

Volwassen in één nacht: podcasts over jeugdhulp na 18 jaar  

Wanneer je jeugdhulp krijgt en je 18 jaar wordt, word je volwassen in één nacht. In de praktijk betekent dit regelmatig dat jongeren dan geen jeugdhulp meer krijgen. Dit raakt jongeren met residentiële en ambulante hulp. Er is een mogelijkheid tot verlengde jeugdhulp. Dit kunnen hulpverleners aanvragen bij de gemeente. Dit gaat helaas niet vanzelf, het is een ingewikkeld proces voor jongeren en hulpverleners. In theorie is het geregeld vanuit de wet, verlengde jeugdhulp is mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dit afhankelijk van waar je woont. Want de gemeente gaat over de financiering van jeugdzorg. En zo krijgt toch niet iedereen de kans op verlengde jeugdhulp.

Zodra je 18 wordt, verandert er veel. Jongeren geven aan dat ze niet zijn voorbereid, niet de tijd en de kans krijgen om aan hun problemen te werken omdat ze soms in korte tijd over hun toekomst na moeten denken. Kan dit niet anders? Waarom krijg je in de ene gemeente makkelijker jeugdhulp dan in de andere gemeente? En is het verhogen van de leeftijd nodig als er hulp op maat geboden wordt? Waarom kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen wel tot hun 21e aanspraak maken op jeugdhulp en andere jongeren niet?

Ditty, Noortje en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en zochten dit uit. Ze lieten deze vragen aan bod komen in een podcastserie. Ze delen openhartig hun eigen ervaringen en gingen in gesprek met:

Tina Bakker, Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld.

Verlengde jeugdzorg: maak het verschil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

In ons land gaat de gemeente over de financiering van de (verlengde) jeugdhulp. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan je jouw stem laten horen. De jongeren van de projectgroep 18vs21 (zie ook het kader onderaan dit artikel) willen graag aandacht voor dit thema. Aandacht voor het feit dat je met 18 jaar nog niet volwassen bent! Dat je van de een op de andere dag het gevoel kunt hebben er alleen voor te staan. Dat jeugdhulp vaak ook na 18 jaar nodig is, maar dat dit niet vanzelfsprekend is. En dat het proces om dit te regelen, behoorlijk ingewikkeld is en beter geregeld moet zijn. 

Partijen die meedoen aan de verkiezingen, hebben plannen voor het jeugdbeleid in de gemeente. Ook voor jongeren van (bijna) 18 jaar met jeugdhulp. Een stem voor het recht op jeugdhulp tot 21 of ouder, een stem voor een toegankelijker systeem voor het recht op verlengde jeugdhulp na 18 jaar kan het verschil maken!

Aflevering 1: ‘Je bent nog niet jarig’

Ditty de Jong en Patricia Mourits, Tina Bakker

Ditty en Patricia zijn ervaringsdeskundigen en weten als geen ander hoe het is om jeugdhulp te krijgen, 18 jaar te worden en dan het gevoel te hebben er alleen voor te staan. Je moet weg uit de instelling en je moet het maar zien te rooien. Deze meiden vertellen over hoe dat ging bij hen en wat er anders moet. Hun verhaal is een inleiding voor een drietal podcasts met gasten over het thema 18vs21.

Aflevering 2: Van 17 naar 18 jaar…..je leven blijft hetzelfde

Mascha Struijk, Ditty de Jong en Noortje Beukeboom

Mascha Struijk is auteur van het boek ‘Professional vanuit je hart’, trainer, podcastmaker en winnaar van de BID (big improvement day) Positivity Award 2021. Volgens Mascha draagt het systeem van de hulpverlening bij aan het verwateren van het contact tussen jongeren en het netwerk. Een netwerk dat heel belangrijk is in het leven van jongeren ook in de weg naar volwassenheid. Hou het netwerk in beeld van jongeren, ondersteun dat want hulpverleners zijn maar tijdelijk in het leven van kinderen en jongeren, maar een ondersteunend netwerk is blijvend.

Aflevering 3: “Waar je woont is heel belangrijk, het is net de Postcodeloterij”

Sandrijn Peters en Patricia Mourits

Sandrijn is ambulant hulpverlener bij een kamertraining voor jongeren. Ze merkt dat gemeenten verschillend omgaan met jeugdhulp voor jongeren die dit nodig hebben. Patricia noemt dat het net de ‘Postcodeloterij’ is of je de hulp krijgt die je nodig hebt. Sandrijn vertelt dat jongeren met jeugdhulp stress ervaren omdat ze, zodra ze volwassen worden, in korte tijd heel veel moeten regelen om zelfstandig verder te gaan. En dat jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, vaak op een andere plek gaan wonen waardoor het netwerk wegvalt. Net als Mascha Struijk vindt Sandrijn dat de hulpverlening kinderen en jongeren moet ondersteunen om het netwerk in stand te houden. Dat is belangrijk voor het heden en voor de toekomst! 

Sandrijn gunt jongeren de rust en de tijd om aan problemen te werken zodat ze een stevig fundament én een ondersteunend netwerk hebben. 

Aflevering 4: “Je bent het waard!”

Lisa Westerveld en Noortje Beukeboom

Lisa Westerveld is politica en zit in de Tweede Kamer voor Groenlinks. Ze vertelt over de tijd dat ze 18 jaar was, over waar ze woonde en wat ze deed. Lisa vertelt over jongeren die ze kent of die haar schreven en die bijvoorbeeld schulden hebben en vastlopen. Ze is ervan overtuigd dat als we iemand helpen om weer verder te kunnen, op eigen benen te staan en zelfvertrouwen te krijgen, dan heeft die persoon er baat bij. Maar ook wij samen, als samenleving, hebben daar baat bij. Ze legt uit hoe de verlengde jeugdzorg nu precies is geregeld. En ze deelt eerlijk haar zorgen, want in theorie kan iedereen deze zorg aanvragen, maar in de praktijk krijgt niet iedereen dezelfde kansen. We moeten niet een leeftijds stempel op iemand drukken om hulp te bieden maar kijken naar wat een individu nodig heeft. Passende hulp draagt bij aan zelfvertrouwen, je bent het waard! 

Over de serie: Volwassen in één nacht
Deze podcasts zijn ontwikkeld door jongeren die betrokken zijn bij het Jeugdwelzijnsberaad en de Nationale Jeugdraad. Zij werkten, samen met LOC mee in de werkgroep 18vs21. Jongeren kregen een podcast en interviewtraining en gingen in gesprek met gasten die zij zelf hebben benaderd. De opnames zijn begeleid door Studio Bold van de Nationale Jeugdraad.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese