Aan de slag met alter­natieven jeugdzorg | Wat als… (vervolg)

  • 13 oktober 2023
  • 10:00 - 12:00
  • Utrecht & online

In 2022 en 2023 organiseerden we actiedagen: mensen uit het netwerk Radicale vernieuwing jeugdzorg bundelen de krachten en werken zelf aan alternatieven. Tijdens deze actiedagen komt naar voren dat er heel veel anders kan. (Groot)ouders, jongeren, cliëntenraadsleden en ervaringsdeskundigen geven vooral aan: in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is nu geen aandacht voor de oorzaken die maken dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig in de knel komt. Dan kán de ondersteuning van jeugd en gezinnen ook niet werken. Mensen komen hierdoor (extra) in moeilijkheden. 

We hebben tijdens de actiedagen een aantal kernoorzaken in kaart gebracht, van hoe het zover kan komen. En dat brengt ons ook op het spoor van oplossingsrichtingen. In een eerder artikel gaven we er al een inkijkje in. Daar komt uit naar voren: als we de ondersteuning van jeugd fundamenteel (en dus radicaal) anders organiseren, hoeven veel kinderen helemaal niet in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering terecht te komen. Dat betekent ook dat er dan meer personeel beschikbaar is.

Uitgangspunt

Hier komen we alleen, als we dat wat belangrijk is voor kinderen, jongeren en ouders, steeds weer als uitgangspunt nemen. En daarmee ook hun rechten. In plaats van regels, geld, gewoontes of andere belangen die nu voorop staan. Dan kan er ook, als er echt professionele hulp nodig is, heel veel anders in die ondersteuning. Als medewerkers op zo’n manier kunnen werken, leidt dat ook tot meer werkplezier. En zo ook tot behoud van medewerkers.

13 oktober

13 oktober is de eerstvolgende bijeenkomst gepland om hier verder mee aan de slag te gaan.

Met de mensen in het brede netwerk dat we sinds 2021 hebben opgebouwd, voeren we nu gesprekken met bestuurders van verschillende jeugdzorgorganisaties. Om na te gaan of zij met hun organisatie radicaal willen vernieuwen. Herkennen zij de kernpunten die jongeren, ouders en professionals hebben aangegeven, als het gaat om wat er nodig is voor radicale vernieuwing? En waar ligt hun behoefte? Wat hebben zij nodig?

In dit artikel kun je er nog meer over lezen. 13 oktober bespreken we de voortgang.

Deelnemers platform

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese